Instal·lacions

Taller mecànic

Rectificadora
Torns
Fresadores
Tronçadores
Trepants
Electroerosió