Instal·lacions

Tall làser

Màquina de tall làser NUKON fibra 2KW que permet tallar fins a 16 mm. en ferro, 8 mm. en acer inox. i 6 mm. en alumini.
Així mateix, disposem del nostre propi generador de gas nitrogen, de manera que la despesa en gasos és molt baix, el que fa que puguem realitzar uns costos molt competitius