Instal·lacions

Plegadores

Doblegats i conformats mitjançant premses i plegadores CNC
Tallers Carrique ofereix la possibilitat de realitzar la majoria dels plegats que els nostres clients requereixin ja que disposem de plegadores hidràuliques a CNC de fins a sis eixos de moviment, amb amarratges hidràulics dels utillatges, el que ens permet una flexibilització important en el canvi d’articles .
Disposem de dues plegadores AXIAL de control numèric de 125TM, una d’elles amb braç robot de càrrega incorporat, i una plegador AJIAL control numèric de 50TM