NUKON ECO S-LINE

TALLERS CARRIQUE, SA ha adquirit una nova màquina de tall làser fibra de 2 kW marca NUKON model ECO S-LINE, la qual cosa repercutirà en una major rapidesa en els serveis, així com una millor qualitat i millor preu.
La màquina incorpora ressonador MAG model YLS-2000-TR, i capçal de tall HIGHYAG, que són fabricants de primer ordre mundial en els seus respectius apartats.
A part de la millora productiva i econòmica, amb aquesta nova màquina, reduïm el consum elèctric i gas per a tall, de manera que contribuïm a la conservació del medi ambient.

Entrada similar